Frånvaroanmälan i Wilma

Fr o m detta läsår kan vårdnadshavare anmäla omyndiga studerandes sjukfrånvaro i Wilma. Frånvaro kan också meddelas per telefon till kansliet, tel. 536300. Myndiga studerande kan endast meddela frånvaro per telefon. Mer information via länken.

Länkar: