Föräldraföreläsning 8.9: Tala med din tonåring om sexuella trakasserier

Välkommen på en interaktiv föreläsning om hur föräldrar och
omsorgspersoner kan tala om sexuella trakasserier och sexuellt våld
med sina tonåringar.

En föreläsning med Malin Gustavsson
Malin är expert inom jämställdhet- och likabehandling.
Hon har mer än 10 års erfarenhet av förebyggande
arbete mot sexuella trakasserier med barn och unga.

När? 8.9.2020 kl. 18:30-20:00

Var? Hörsalen, Ålands lyceum

Mer information som bilaga.

Länkar: 

Lägg till ny kommentar