Enkäten hälsa i skolan

Genom enkäten Hälsa i skolan samlar Institutet för hälsa och välfärd in information om de ungas levnadsförhållanden, skolförhållanden, upplevd hälsa, hälsovanor och om elev- och studerandehälsovården. 

I enkäten deltar

  • eleverna i grundskolans fjärde och femte klass
  • eleverna i grundskolans åttonde och nionde klass
  • första och andra årets studerande vid gymnasierna
  • första och andra årets studerande vid yrkesläroanstalterna

Under april kommer studerande vid Ålands yrkesgymnasium att delta i enkäten.

Länkar: 

Lägg till ny kommentar