Endast videosamtal med skolpsykolog och skolkurator

Tillsvidare sker alla besök till skolkurator och skolpsykolog i form av videobesök eller via telefonsamtal.

Du läser mer om Studerandehälsan och hur du bokar här 

Lägg till ny kommentar