Distansundervisning 10-21.1 2022

Enligt beslut från Ålands landskapsregering är det distansundervisning som gäller 10-21.1.2022.

Följ instruktioner som skickas av lärare och grupphandledare via Wilma, Its learning och e-post.

Ålands yrkesgymnasium har beslutat att distansundervisningen startar 10.1.2022 kl. 10:00. 

Lägg till ny kommentar