Det här gäller vid sjukdom

Vid förkylningssymtom stannar du hemma till dess att symtomen minskat och du varit feberfri i 2 dagar. Vid positivt covidtest - stanna hemma och isolera dig 5 dagar från symtomstart. Du kan gå till skolan med lindriga symtom kvar som snuva, torrhosta, trötthet eller förlust av smak och lukt.

Om du är sjuk längre än tre skoldagar behövs ett sjukintyg. (Samma rutin som tidigare, sjukanmälan till skolan -> kontakt med Studerandehälsan på fjärde dagen)

Vid sjukdom har studerande inte rätt till distansundervisning. 

Varje enhet inom skolan behöver fortsättningsvis se över sina allmänna hygien och säkerhetsrutiner. Det innebär bland annat att vi är noga med handhygienen och fortsätter att tvätta händerna.

Lägg till ny kommentar