Delta i Folkhälsans bildkonsttävling

”En vit jul” handlar om att få vuxna att reflektera över hur, när och varför de dricker, och om att lägga fokus där det hör hemma – på att vara tillsammans, inte på alkoholen. Vi utmanar dig som är ung att skapa en bild som utmanar vuxna att tänka till om sitt eget alkoholbruk. Formatet är fritt – teckning, skulptur, digital konst, fotografi eller vad du vill!

Producera en bild som du tycker beskriver temat. Lämna in ditt bidrag senast tisdagen 10 december, via email (pdf/jpg) eller personligen (kontaktuppgifter nedan).
Vinnande bidrag utses i två ålderskategorier: 12-16 och 17-25, och publiceras inom ”En vit jul”-kampanjen på Åland. Vinnarna belönas med biobiljetter!

Kontakt: Erica Öström, projektkoordinator, ANDTS Folkhälsan på Åland, Styrmansg. 10, Mariehamn tel 0457 34 55 120 erica.ostrom@folkhalsan.ax.