Delta i enkät om jämställdhet

Dina åsikter och synpunkter är viktiga för arbetet med jämställdhet och trivsel vid Ålands yrkesgymnasium.
Svaren används i arbetet för att förbättra din vardagsmiljö i skolan.

Gå in på länken till den enhet du studerar vid och svara på frågorna senast den 5.3.2021.

Hälsningar jämställdhetsgruppen-

Länkar: 

Lägg till ny kommentar