Delta i en uppsatstävling och vinn en resa

Information om Odd Fellows och EYT (European Youth tour)-tävlingen ges tisdagen den 26 november kl. 12:00 i Ålands lyceums gymnastiksal.  Förutom representanter för Odd Fellows kommer fjolårets vinnare Francilia Kalman att delta med några ord och bilder från sin resa.

Skrivtävlingen är onsdag 4.12 kl. 14:30-17.30 i sal VS034 (Ulla-Lena) i Ålands lyceums. Lyceets studerande har egna datorer. Ta med egen dator eller meddela i god tid om du behöver låna en dator.

Inlämningen av uppsatserna sker i It´s learning med plagiatkontroll. I övrigt är det fritt fram för deltagarna att använda sig av Internet och källor.

Uppsatstävlingen handlar om ämnen som berör vänskap, kärlek, sanning samt mänsklighet (människokärlek) (humanism). De bästa uppsatserna bland de deltagande ungdomarna premieras med en kostnadsfri resa under cirka tio dagar. Preliminär tidpunkt för vinnarresan till Island, New York och Washington D.C. är 05.07-16.07 2020

 

Lägg till ny kommentar