Datum att hålla koll på för dig som planerar ta examen i juni

Läsåret närmar sig sitt slut och även detta läsår innehåller distansstudier. För att få allt att fungera smidigt har ledningsgruppen för Ålands yrkesgymnasium slagit fast vissa datum som behöver följas.

För er som går på åk 3 gäller följande för att ni ska få ett betyg 4.6.2021:

1. Samtliga gemensamma ämnen ska vara godkända senast 14.4.2021, vilket betyder att sista möjligheten att göra en omtentamen är 14 april.

2. Samtliga yrkesämnen från tidigare perioder ska vara godkända senast 30.4.2021

Hör av dig snarast till din studiehandledare om du inte vet vilka uppgifter som ska lämnas in.

Lägg till ny kommentar