Covid-19 rekommendationer inför jullovet

När det gäller vänner och släktingar som kommer till Åland både från Finland och övriga länder - vänta gärna en vecka innan ni träffas.

Undvik platser med många människor, det gäller till exempel marknader och privata fester.

Vi har beredskap att agera snabbt om Covid-19 situationen förändras. Ålands gymnasium har en krisgrupp som består av representanter från alla enheter. Krisgruppen är i direktkontakt med smittskyddsläkaren vid ÅHS och landskapsläkaren.

Följ noggrant med myndigheternas rekommendationer.  Se länkar nedan till thl och regeringen. Håll avstånd och en fortsatt god handhygien.

Ladda ner Coronablinkern, den finns där appar finns. Via den kan man även följa med det aktuella smittläget i Finland.

Ska du resa bort under jullovet?

  • Ta reda på det lokala smittläget i den region (även inrikes) du planerar resa till eller som du reser ifrån.
  • Undvik om möjligt att resa till regioner (även inrikes) med omfattande smittspridning.
  • Studerande som åker till rödlistade länder på jullovet rekommenderas vara tillbaka på Åland senast på nyårsafton för att vara i frivillig karantän innan skolstart. Studerande rekommenderas att inte att komma till skolan om inte 7 dagar gått. Studerande kan inte förkorta karantänstiden med att ha ansiktsmask i skolan.

Länkar: