ChangeMakers i Eckerö

ChangeMakers projektet med studerande från Merk19, Kock19 och Kock20 skulle ha varit i Riga, Lettland på en internationell konferens 26-27/10. Men pga covid-19 hölls mötet digitalt med totalt 142 deltagare från Estland, Lettland, Finland och Sverige. Förberedelserna inför den digitala storkonferensen har varit enorma och justerats och ändrats in i det sista! Genomförandet blev lyckat.
Vi från ÅYG valde att för de reserverade medlen för resa anordna en konferens i Käringsund.Projektet syftar till att stärka de studerande att "tänka utanför boxen", lite puffa dem utanför deras trygghetszon samt bekanta sig med gränsöverskridande samarbete. Deras uppgift är att lösa problem och formulera affärsidéer inom ramen för cirkulär ekonomi och hållbarhet. Detta i samarbete med verkliga företag. Från Ålands sida deltar Fifax Ab, Ålands Fiskodlare rf och Ålands Producentförbund rf. De studerande delades in i 27 olika gränsöverskridande grupper med 4-6 deltagare. Grupperna fortsätter träffas digitalt med stöd från mentorer och experter kombinerat med vidare undervisning. Problemlösningarna/affärsidéerna presenteras i Tallin i mitten av april 2021. Om inte i Tallin blir det åter en digital konferens.
 

Fler utbildningsprogram

Som lärare deltar Mathias Masse Kumlin och Jaana Salminen. Projektledare för Ålands yrkesgymnasiums del och fotograf är Jana Lemberg.
ChangeMakers projektet är tvåårigt. Nästa läsår deltar andra elever och förhoppningsvis från fler utbildningsprogram. ChangeMakers är ett projekt finansierat genom Central Baltic Programmet där Ålands landskapsregering bidrar endast med 25% av de totala kostnaderna, resterande 75% finansieras med EU-medel.
 

Lägg till ny kommentar