Bilder från dagskaronkan 2020

Nu finns bilder som tagit från dagskaronkan för påseende.

 

 

 

Logga in med ditt studerandekonto för åtkomst via länken nedan:

https://alandsgymnasium-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ceciliav_gymnas...

Foto: Jan Karlsson