Begränsad möjlighet att logga in med Google-kontot i externa appar

IT begränsar en del externa appar som används med skolans Google-konto.

 

Varför?

  • För att vi inte kan säkerställa vilka uppgifter som tas in och hur de lagras. 
  • För att vi vill försäkra oss om att dina uppgifter hanteras varsamt.

 

Vad innebär detta?

  • Förhoppningsvis märker du ingenting då du inte använt ditt Google-konto i samband med icke betrodda appar.
  • Märker du dock att du plötsligt inte har åtkomst till en app som du kopplat till ditt Google-konto ska du ta kontakt med IT-avdelningen så ser vi om vi kan öppna upp åtkomsten.

 

Lägg till ny kommentar