Avslutning för åk 1 och 2

Fredag 4.6

På förmiddagen utgivning av balk 7 och 1. Se Wilma!

 • Åk 1:
  • 11:00 Samling i hemklassrummet
  • 11:15 Avslutning i gymnastiksalen för åk 1
  • 12:15 Basgruppen och grupphandledaren äter gemensam lunch i restaurang Oasen.
 • Åk 2:
  • 11:00  Basgruppen och grupphandledaren äter gemensam lunch i restaurang Oasen.
  • 12:00 Samling i hemklassrummet
  • 12:15 Avslutning i gymnastiksalen för åk 2