Anmälan till omtentamen för studerande vid Ålands yrkesgymnasium

Under perioden för distansundervisning sker omtentamen som vanligt på plats. Men vi tänker på att hålla avstånd, tvätta händer och använda munskydd. 

Vill du anmäla dig till omtentamen i en kurs? Anmälan sker till berörd lärare (alltså till den lärare som håller i kursen du vill skriva omtentamen i) via Wilma och senast en vecka innan omtentamenstillfället. Alltså senast onsdag 12 januari för att skriva omtentamen onsdagen den 19 januari.

Lägg till ny kommentar