Abi-2021: Information om studentexamen

  • Studentdmissionen - hur går den till?
  • När kommer studentprovsresultaten?
  • Hur anmäler jag mig till hösten skrivningar?
  • Vad annat behöver jag komma ihåg gällande vårens ansökningar?

Här hittar du informationen!