Beredskap med anledning av Coronavirus

Enligt nuvarande uppgifter är coronavirussjukdomen (COVID-19) en risk särskilt för äldre och multisjuka personer.

ÅHS, Social- och hälsovårdsministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet påminner oss om den gamla, grundläggande regeln: om du känner influensaliknande symtom eller andra symptom går du inte till skolan eller till en fritidsaktivitet. Tvätta dina händer ofta med tvål och vatten. Att sprita sina händer har även rekommenderats.

Om situationen förändras på Åland kan det normala skolarbetet behöva ordnas på annat sätt för att begränsa coronavirusets spridning, heter det i rekommendationen från Social- och hälsovårdsministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet. I praktiken kan detta gälla till exempel ändringar i undervisningsutrymmen och sätt att ordna undervisning, ändringar i arbetstiderna samt distansundervisning. Utgångspunkten för arrangemangen ska vara att i så liten grad som möjligt avvika från den normala verksamheten.

För studerande som ska på praktik på sjöfartsutbildningarna ska praktiken godkännas av praktikansvarig. För de som redan är på praktik finns givetvis möjligheten att avbryta. Ta kontakt med praktikansvarig.

Vi följer noggrant med de direktiv vi får till skolan och vidtar nödvändiga åtgärder.