Backman Johan

  • Ålands yrkesgymnasium
Timlärare, däcksämnen
  • Sjöfartsgymnasiet
+358-18 536 662