Abrahamsson Mikael

  • Ålands yrkesgymnasium
Schemasamordnare, antagningshandläggare
  • Östra skolgatan 2 Kansli och administration
+358-18 536 508

Övriga arbetsuppgifter: 

Tjänstledig fram till 14.3.2020