Bibliotek

Ålands gymnasiums biblioteksverksamhet består av ett huvudbibliotek och två filialbibliotek:

  • huvudbiblioteket i lyceet (Västra skolgatan 2)
  • filialbiblioteket i yrkesgymnasiet på Strandgatan 1 (f.d. Hotell- och restaurangskolan)
  • filialbiblioteket i yrkesgymnasiet på Neptunigatan 19.

Biblioteket är för studerande, lärare och personal.

Biblioteks- och informationstjänster

Biblioteket är integrerat i det åländska bibliotekssamarbetet och erbjuder ett brett spektrum av biblioteks- och informationstjänster.

Biblioteket har en egen webbplats. Där hittar du läsinspirerande boktips, länkar till biblioteksdatabaser, information om prenumerationer och mycket annat.