Vaktstyrman

Välkommen till utbildningsprogrammet för vaktstyrman. Du hittar oss på Sjöfartsgymnasiet på Neptunigatan 6, där vi utbildar framtidens sjömän.

Yrkesutbildningen är grundläggande (180 kp) och leder till gymnasieexamen inom sjöfartsbranschen.  Titeln du får efter avklarade studier är vakthavande styrman.

 

Grundexamen i sjöfart

Alla utbildningar vid Sjöfartsgymnasiet inleds med en gemensam vaktmansutbildning, under vilken tid de studerande får en god inblick i de driftsarbeten som förekommer ombord på ett fartyg och grundläggande kunskaper om branschen. Redan efter första årets studier kan studerande söka behörighetsbrev som vaktman, däck eller vaktman, maskin. Efter den gemensamma vaktmansutbildningen delar sig programmet i fyra kompetensområden: däcks- och maskinreparatör, eldrift, maskinbefäl och däcksbefäl. Utbildningarna varvar teori med praktik i skolans simulatorer, ombord på vårt skolfartyg Michael Sars och ombord på fartyg i utrikestrafik.

Sjöutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium följer internationella bestämmelser (STCW-konventionen).

 

Obligatoriska examensdelar

 

Yrkesexamensdelar vaktstyrman

 

Gemensamma examensdelar

Studerande läser även gemensamma examensdelar, motsvarande 35 kompetenspoäng. Dessa består av:

Kunnande i kommunikation och interaktion:

 • Svenska
 • Engelska
 • Verksamhet i den digitala miljön

Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

 • Matematik
 • Fysik och kemi

Kunnande om samhälle och arbetsliv:

 • Att verka i samhället som medborgare
 • Att verka i arbetslivet
 • Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
 • Upprätthållande av arbetsförmåga
 • Främjande av hållbar utveckling