Sociokant - ingen ny antagning

Utbildningen passar dig som är intresserad av barn- och ungdomsfrågor i synnerhet. Omfattningen är 180 kp.

I studierna till sociokant ingår:

  •  gemensamma examensdelar
  •  yrkesinriktade examensdelar
  •  fritt valbara examensdelar

Yrkesexamensdelar

  •  att arbeta i olika versamhetsmiljöer
  •  handledning av barn och unga
  •  att arbeta i mångkulturella miljöer
  •  att möta och handleda barn och unga i behov av särskilt stöd
  •  att utveckla barns och ungas uttrycksförmåga
  •  att handleda i morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
  •  att hantera sjukdomar och kritiska situationer

Arbetsmöjligheter

Efter avklarad sociokantutbildning kan du börja arbeta som barnskötare t.ex. på daghem eller i skola.

Vidareutbildning

Det finns många möjligheter för dig att studera vidare efter gymnasieutbildningen. Du kan välja att studera vid Högskolan på Åland eller att studera vid yrkeshögskolor eller högskolor/universitet i Sverige och Finland. För många utbildningar iSverige krävs särskild behörighet. Några särskilda behörigheter kan fås genom studier i HUTH-paketet som  omfattar 30 kurser enligt Ålands lyceums läroplan.

Programledare: Jonas Gripenberg