Merkonom - utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonomutbildningen, omfattar 180 kompetenspoäng (kp) fördelat på tre läsår (60 kp/år).

Läsåret är indelat i fem perioder. Under utbildningen kommer det att finnas tre perioder med gemensamma ämnen och fem perioder med HUTH-studier för de studerande som väljer att ta både merkonom- och studentexamen. Resterande nio eller elva perioder är yrkesperioder.

Yrkesexamensdelar

Studerande som inledde sina studier hösten 2017 läser följande (länk till läroplanen finns längst ner på sidan):

 • Kundservice 
 • Butiksförsäljning 
 • Ekonomitjänster 
 • Planering och marknadsföring av aktiviteter inom marknadskommunikation 
 • Skötsel av organisationens dokument  eller HUTH
 • Planering av företagets verksamhet

Studerande som inledde sina studier hösten 2019 läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

 • Kundservice                                                       
 • Resultatinriktad verksamhet                              
 • Arbete i en arbetsgemenskap                            
 • Bokföring                                                           
 • Arbete som kräver spetskompetens                   
 • Företagsadministration /HUTH                         
 • Projektarbete /HUTH                                        
 • Planering av företagsverksamhet                       
 • Förberedelse för arbetsplatshandledning             

Programledare: Daja Rothberg