Merkonom - utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonomutbildningen, omfattar 180 kompetenspoäng (kp) fördelat på tre läsår (60 kp/år).

Läsåret är indelat i fem perioder. Under utbildningen kommer det att finnas tre perioder med gemensamma ämnen och fem perioder med HUTH-studier för de studerande som väljer att ta både merkonom- och studentexamen. Resterande nio eller elva perioder är yrkesperioder.

Examensdelar

  • Kundservice (30 kp)
  • Butiksförsäljning (30 kp)
  • Ekonomitjänster (30 kp)
  • Planering och marknadsföring av aktiviteter inom marknadskommunikation (15 kp)
  • Skötsel av organisationens dokument (15 kp) eller HUTH
  • Planering av företagets verksamhet (15 kp)

Programansvarig: Anna-Lena Groos