Merkonom - utbildningsprogrammet för företagsekonomi

Kompetensområdet för kundbetjäning och försäljning, merkonomutbildningen, omfattar 180 kompetenspoäng (kp) fördelat på tre läsår (60 kp/år).

Läsåret är indelat i fem perioder. Under utbildningen kommer det att finnas tre perioder med gemensamma ämnen och fem perioder med HUTH-studier för de studerande som väljer att ta både merkonom- och studentexamen. Resterande nio eller elva perioder är yrkesperioder.

Yrkesexamensdelar

  • Kundservice 
  • Butiksförsäljning 
  • Ekonomitjänster 
  • Planering och marknadsföring av aktiviteter inom marknadskommunikation 
  • Skötsel av organisationens dokument  eller HUTH
  • Planering av företagets verksamhet

Programansvarig: Daja Rothberg