Datanom - utbildningsprogrammet för informations- och kommunikationsteknik

Inom utbildningsprogrammet för informations- och kommunikationsteknik arbetar du med programmering med stark vinkling mot webbutveckling. Du kommer att lära dig utveckla olika programvaror och webbapplikationer.

Som datanom kan du arbeta på renodlade IT-företag med kundkontakt, applikationsutveckling eller -support. Du kan också arbeta på IT-avdelningar inom andra branscher eller starta eget företag.

Yrkesexamensdelar

Studerande som inledde sina studier hösten 2017 läser följande (länk till läroplanen finns längst ner på sidan):

  • Arbete med serviceuppgifter                                                                
  • Systemanskaffning och ibruktagande 
  • Implementering av en prototyp för programvaran
  • Administration och virtualisering av serverprogramvara
  • Implementering av en produktionsversion för programvaran
  • Multimediaproduktion (valbart)

Studerande som inledde sina studier hösten 2019 läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):