Datanom - utbildningsprogrammet för informations- och kommunikationsteknik

Inom utbildningsprogrammet för informations- och kommunikationsteknik arbetar du med programmering med stark vinkling mot webbutveckling. Du kommer att lära dig utveckla olika programvaror och webbapplikationer.

Som datanom kan du arbeta på renodlade IT-företag med kundkontakt, applikationsutveckling eller -support. Du kan också arbeta på IT-avdelningar inom andra branscher eller starta eget företag.

Yrkesexamensdelar

 • Arbete med serviceuppgifter
 • Systemanskaffning och ibruktagande
 • Implementering av en prototyp för programvaran
 • Administration och virtualisering av serverprogramvara
 • Implementering av en produktionsversion för programvaran
 • Multimediaproduktion (valbart)

Yrkeslärare

 • Jimmy Jansson, programansvarig, grupphandledare DAT16
 • Kjell Hansen
 • Peter Strandvik
 • Björn-Erik Zetterman, grupphandledare DAT17
 • Daja Rothberg