Datanom/IT-stödperson

Välkommen till utbildningsprogrammet för informations- och kommunikatoionsteknik. Du hittar oss på Strandgatan 1 där vi utbildar framtidens IT-stödpersoner.

Inom utbildningsprogrammet för informations- och kommunikationsteknik arbetar du med programmering med stark vinkling mot webbutveckling. Du kommer att lära dig utveckla olika programvaror och webbapplikationer.

Som datanom kan du arbeta på renodlade IT-företag med kundkontakt, applikationsutveckling eller -support. Du kan också arbeta på IT-avdelningar inom andra branscher eller starta eget företag.

Yrkesexamensdelar

  Studerande som inledde sina studier hösten 2019 eller senare läser följande (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

  Studerande som inledde sina studier hösten 2020 eller senare läser följande  (klicka på examensdelen för att komma till läroplanen):

   

  Gemensamma examensdelar 35 kp

  Studerande läser även gemensamma examensdelar som är lika för de olika yrkeslinjerna (gäller inte Sjöfartsprogrammen, utbildningen till närvårdare eller de som läser HUTH)

  De gemensamma examensdelarna består av:

  Kunnande i kommunikation och interaktion:

  • Svenska
  • Engelska
  • Valbart språk (finska eller spanska)
  • Verksamhet i den digitala miljön

  Kunnande i matematik och naturvetenskaper:

  • Matematik
  • Fysik och kemi

  Kunnande om samhälle och arbetsliv:

  • Att verka i samhället som medborgare
  • Att verka i arbetslivet
  • Färdigheter i studie- och karriärplanering
  • Företagsamhet och företagsinriktad verksamhet
  • Upprätthållande av arbetsförmåga
  • Främjande av hållbar utveckling

   

   

  Bilagor: