Studier

Yrkesymnasiets undervisning utgår från en normal studietid på tre år. Studerande har rätt att
studera fyra år i yrkesgymnasiet och kan av särskilda skäl av styrelsen för Ålands gymnasium
beviljas rätt till skolgång även under ett femte läsår.

Avgångsbetyg erhåller du efter att du har avlagt minst 180 kompetenspoäng (kp) enligt fastställd läroplan.

Varje yrkesinriktad examensdel innehåller LIA (lärande i arbete) och avslutas med ett yrkesprov.

Ett läsår innehåller fem perioder om ca 8 veckor. Grupphandledaren informerar mer om utbildningsprogrammets studieplan.