Stödundervisning

Om du på grund av sjukdom eller andra särskilda skäl halkat efter i dina studier har du möjlighet att få stödundervisning som punktinsats oberoende av om det handlar om ett gemensamt ämne eller ett yrkesämne.

Vänd dig till din ämneslärare eller din grupphandledare för vidare information. Ett särskilt kontrakt upprättas mellan den studerande och stödläraren vid fortgående stöd.