Stödundervisning

Om du på grund av sjukdom eller andra särskilda skäl halkat efter i dina studier har du möjlighet att få stödundervisning som punktinsats oberoende av om det handlar om ett gemensamt ämne eller ett yrkesämne.

Vänd dig till din ämneslärare , grupphandledare  eller studiehandledare för vidare information. Ett särskilt kontrakt upprättas mellan den studerande och stödläraren vid fortgående stöd.