Stödundervisning

Om du på grund av sjukdom eller andra särskilda skäl halkat efter i dina studier har du möjlighet att få stödundervisning som punktinsats oberoende av om det handlar om ett gemensamt ämne eller ett yrkesämne.

Vänd dig till din ämneslärare , grupphandledare  eller studiehandledare för vidare information. Ett särskilt kontrakt upprättas mellan den studerande och stödläraren vid fortgående stöd.

Stödundervisning läsåret 2022-23 för studerande på Östra Skolgatan 1, Strandgatan 2 och Neptunigatan 19

På tisdagar schemaläggs stöd för studerande med underkända GEM-delmål. Tillfällena är obligatoriska tills man betat av sina underkända kurser.  I schemat syns som vanligt vilket ämne det är fråga om, vilken lärare som håller lektionen och i vilket utrymme det sker. Utrymmet kan vara i någon annan byggnad än din vanliga undervisning och läraren kan vara en annan lärare än den som undervisade i kursen. Dock är det alltid en lärare i ämnet som håller stödlektionerna. Stödlektionerna krockar inte med några andra ämnen. Om du blir underkänd i ett ämne under läsårets gång kommer det att schemaläggas obligatoriskt stödundervisning på tisdagar.

Om du behöver stöd under pågående kurs i svenska, engelska eller matematik finns det även möjlighet till drop-in stöd på tisdagar mellan kl. 14:15 och 16:00. Kontakta din lärare i pågående kurs för att få veta mer. Se datum för drop- in stöd i bilagorna nedan.

Stödundervisning läsåret 2022-23 för studerande på Neptunigatan 6 (sjöfart)

På tisdagar mellan kl. 14:15 och 15:55 schemaläggs studietid i alla studerandes och lärares scheman och då finns möjlighet att få stöd i alla ämnen, både GEM- och yrkesämnen. Alla som behöver stöd i något eller några ämnen ska utnyttja studietiden på tisdagar för stödundervisning så länge det finns behov av stöd.

 

Bilagor: