Stödundervisning

Om du på grund av sjukdom eller andra särskilda skäl halkat efter i dina studier har du möjlighet att få stödundervisning som punktinsats oberoende av om det handlar om ett gemensamt ämne eller ett yrkesämne.

Vänd dig till din ämneslärare , grupphandledare  eller studiehandledare för vidare information. Ett särskilt kontrakt upprättas mellan den studerande och stödläraren vid fortgående stöd.

Nytt för läsåret 2021-2022

Från och med tisdag 24 augusti kommer vi att schemalägga stödtimmar på tisdagar för studerande med underkända GEM-delmål. Tillfällena är obligatoriska tills man betat av sina underkända kurser.  I schemat syns som vanligt vilket ämne det är fråga om, vilken lärare som håller lektionen och i vilket utrymme det sker. Utrymmet kan vara i någon annan byggnad än din vanliga undervisning och läraren kan vara en annan lärare än den som undervisade i kursen. Dock är det alltid en lärare i ämnet som håller stödlektionerna. Stödlektionerna krockar inte med några andra ämnen. Om du blir underkänd i ett ämne under läsårets gång kommer det att schemaläggas obligatoriskt stödundervisning på tisdagar.

Om du behöver stöd under pågående kurs i svenska, engelska eller matematik finns det även möjlighet till drop-in stöd på tisdagar från 26 oktober och framåt mellan kl. 14:15 och 16:00. Kontakta din lärare i pågående kurs för att få veta mer.

 

Bilagor: