Yrkesrådet för yrkesinriktad specialundervisning

Medlemmar i yrkesrådet för yrkesinriktad specialundervisning för tiden 1.8.2017-31.7.2020:

Ordförande

  • Johanna Dahlgren, restaurang Stallhagen

Branschrepresentanter

  • Kenneth Lindblom, vaktmästare NÅ HD
  • Birgitta Bergman-Jansson, gästhemsverksamhet
  • Jan-Peter Thurin, kostchef

Representanter för lärarkåren

  • Zenita Gustafsson

Föredragande

  • Kimmo Mattsson, programansvarig