Yrkesrådet för vård och SoS - livsstil och hälsa

Medlemmar i yrkesrådet för vård samt samhälleliga och sociala sektorn (SoS) under tiden 1.8.2018-31.07.2020:

Ordförande

  • Monika Sawicki, representant från äldreomsorgen

Föredragande

  • Erika Eriksson, bitr. rektor ÅYG

Representanter från lärarkåren

  • Lotta Nordberg
  • Jonas Gripenberg

Branschrepresentanter

  • Gun-Viol Lindeman, representant från barnomsorgen
  • Micha Lindholm, representant från handikappomsorg
  • Patrik Eriksson, ungdomsledare

Studeranderepresentanter

  •  
  • Sanna Widman, ordinarie studeranderepresentant NVA