Yrkesrådet för företagsekonomi, hotell- och restaurang och datanom

Medlemmar i yrkesrådet för företagsekonomi, hotell- och restaurang och datanom för tiden 24.10.2017-31.7.2020:

Ordförande

  • Stefan Olofsson

Sekreterare

  • Monika Sundqvist

Branschrepresentanter

  • Ann-Louise Djupsund
  • Stig Grönlund
  • Daja Rothberg
  • Edvin Salminen

Representanter från lärarkåren

  • Björn-Erik Zetterman
  • Jan-Erik Sundström
  • Katarina Sundberg, Bitr. rektor