Viktiga datum läsåret 2022-2023

29.03.2023

Sista möjliga omtentamenstillfälle för GEM-delmål som är underkända från tidigare perioder för åk 3.

31.03.2023

Sista datum för studerande att lämna in uppgifter och kompletterande uppgifter (GEM) från tidigare perioder för åk3.

10.5.2023

Studerande som inte har lämnat in uppgifter och kompletteringar från tidigare perioder får en skriftligt meddelande att de inte blir klara till 2.6.2023.

 

Omtentamenstillfälle

12.4.2023

Omtentamenstillfälle

30.04.2023

Underkända/ EJ vitsord i yrkesämnen från tidigare perioder ska vara godkända (åk 3).

9.5.2023

Vitsord för de studerande som ska söka till Finland ska vara inlämnade.

11.5.2023

Betyget för de studerande som ska söka till Finland ska vara klart.

Sista dag att ladda upp betyg i Koski inför ansökan är 15.5 .2023 kl.15:00

26.4.2023

Omtentamenstillfälle

10.5.2023

Omtentamenstillfälle

24.05.2023

Vitsord i yrkesämnen för de som tar examen ska vara satta (de som söker till Finland vid tidigare tillfälle).

26.5

Sammanställs en lista på de studerande som inte blir klara till 2.6.2023.

Studerande som vill fortsätta sina studier ett fjärde år, måste ha en uppgjord studieplan som är undertecknad för att få fortsätta sina studier.

07.06.2023

Omtentamenstillfälle, läsårets sista tillfälle

 

Samtliga bedömningar för åk 1-2 (både GEM och yrkesämnen) ska vara gjorda av lärarna och inlämnade till kansliet.