Sjukanmälan vid ÅYG

Om du är sjuk ska kansliet meddelas senast kl. 9:00 - endast per telefon, inte per mejl eller textmeddelande. Särskilda regler gäller vid lärande i arbete (LIA).

Om du blir sjuk under en praktik/LIA-period ska du anmäla om sjukfrånvaro både till arbetsplatsen och till skolans kansli. Dina lärare meddelar dig om du behöver kompensera för din frånvaro.

Om du inte har fyllt 18 år ska din vårdnadshavare göra sjukanmälan. Sjukanmälan ska göras varje sjukdag.

Sjukanmälan görs enligt följande:

Studerande inom företagsekonomi, hotell- och restaurang samt informationsteknik

  • Sjukanmälan görs till kansliet på Strandgatan 1, tfn. +358-18 536 600

Studerande inom teknikprogrammen och frisörsutbildningen

  • Sjukanmälan görs till kansliet på Neptunigatan 19, tfn +358-18 536 500 eller +358-18 536 502

Studerande inom närvårdarutbildningen och samhälleliga och sociala branschen

  • Sjukanmälan görs till kansliet på Östra skolgatan 2, tfn. +358-18 536 400

Akut sjukdom

Om du drabbas av sjukdom under skoldagen och du lämnar skolan ska du i första hand meddela skolans kansli. I andra hand kan du meddela din grupphandledare, studiehandledare, lärare eller kansliet.

Intyg

Sjukdom ska styrkas med intyg. Om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro ska du lämna ett hälsovårdar-, sjukskötar- eller läkarintyg till din grupphandledare så fort som möjligt, senast när du kommer tillbaka till skolan. Vid upprepad frånvaro kan intyg krävas även för kortare tid.

Om du uteblir på grund av sjukdom från prov måste du meddela kansliet och visa upp sjukintyg när du kommer tillbaka till skolan. Även vid yrkespraktik/LIA kan läkarintyg vara ett krav redan från första dagen.