Information för nya studerande Neptunigatan 19 - teknik och frisör

Välkommen till oss!

Skattenummer

Då den studerande skall ut på lärande i arbetet (LIA) behövs ett behörighetskort. För att vi skall kunna beställa behörighetskortet behöver vi få den studerandes godkännande att söka ut den studerandes skattenummer. Vid skolstart ber vi därför den studerande skriva på ett godkännande för detta. Detta gäller inte studerande vid programmen för Frisör och

Bilbranschen

De som skall studera vid de tekniska programmen (bygg, el, vvs, metall och bil) kommer att behöva personliga verktyg enligt bransch. De studerande erbjuds köpa verktyg till subventionerat pris via skolan. De kan också skaffa verktygen på annat sätt.

Speciallärare

De som har intyg över läs- och skrivsvårigheter, eller andra utredningar som vi behöver känna till för att kunna stöda den studerandes studier så bra som möjligt, bör lämna in denna dokumentation till skolans speciallärare genast vid skolstart.

Frånvaro

Den studerande ansvarar för att frånvaro pga sjukdom meddelas till kansliet på teknikenheten före kl.09:00 samtliga sjukdagar. För studerande som ej fyllt 18 år är det målsman som kontaktar kansliet. För studerande som fyllt 18 meddelar den studerande själv.

Observera: från och med fjärde sjukdagen krävs sjukintyg.

Meddela i första hand till oss:

Tel 018-536500, studiesekreterare, Anneli Sandelin

Tel 018-536502, skolvärd, Matilda Fagerström

 Ledighet

Anhållan om ledighet skall alltid ske skriftligen senast två veckor före önskad ledighet. Ansökan görs på särskild blankett som finns att avhämtas på kansliet eller på skolans intranet (Studnet). Studerande skall först få godkännande från alla berörda lärare och därefter få godkännande från biträdande rektor. Anhållan lämnas därefter in till kansliet. Beslut om ledighet beviljas utgår i från det kunnande som ska inhämtas under ledighetsperioden.

Köket

Då skolan startar kommer matsalen på Neptunigatan 19 att vara stängd för renovering. De studerande kommer att bli informerade om var och när de skall äta sin lunch under denna period. För mer information om frukost och lunch se Studnet på www.gymnasium.ax. Om du är i behov av specialdiet är det viktigt att du meddelar till kansliet genast första skoldagen. Kom även ihåg att fylla i det på studieanmälningsblanketten.

HUTH-studerande

De som är HUTH-studerande bör gå in på Studnet och informera sig om vad som gäller vid HUTH-studier.

Kansliet

I kansliet finns följande personer: Studiekoordinator Anneli Sandelin (anneli.sandelin@gymnasium.ax) tel:536500 Skolvärd Matilda Fagerström (matilda.fagerstrom@gymnasium.ax) tel: 536502 LIA-koordinator Penilla Eriksson (penilla.eriksson@gymnasium.ax) tel: 536504 Studiehandledare Jonna Grunér-Andersson(jonna.gruner-andesson@gymnasium.ax)tel: 536500 Biträdande rektor Kim Gylling (kim.gylling@gymnasium.ax) tel: 536501,

Välkommen till skolan, vi hoppas att du skall trivas hos oss!