Tentamen i grammatik

I kursfordringarna i svenska ingår en tentamen i grammatik som ska avläggas som en del av A-modulen.

Tentamen ordnas i början av höstterminen och är fristående från kurserna i svenska. Vid behov ordnas ytterligare ett tillfälle i period 2. Datum framgår av arbetskalendern.

Godkänd grammatiktentamen är ett krav för att studerande ska få fortsätta till B-modulen.

För att klara provet bör du behärska den basgrammatik som ingår i högstadiets svenska:

  • ordklasser
  • satsdelar
  • att kunna skilja på ordklasserna adjektiv och adverb
  • verbens tempusformer (presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, futurum)
  • aktiva och passiva verbformer
  • huvudsatser och bisatser.