Tentamen i grammatik

I kursfordringarna i svenska ingår ett prov i grammatik som ska avläggas som en del av A-modulen.

Provet ordnas under höstterminen (vanligen i period 2-3) och är fristående från kurserna/studieavsnitten i svenska. Vid behov ordnas därefter såväl obligatoriska övningstillfällen samt omprov. Datum framgår i arbetskalendern - se underrubriken Arbetskalender HUTH.

Godkänd grammatiktentamen är ett krav för att studerande ska få fortsätta till B-modulen.

För att klara provet bör du behärska den basgrammatik som ingår i högstadiets svenska:

  • ordklasser
  • satsdelar
  • att kunna skilja på ordklasserna adjektiv och adverb
  • verbens tempusformer (presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, futurum)
  • aktiva och passiva verbformer
  • huvudsatser och bisatser.

Kontakta skolans bibliotek för tips och material att förbereda dig med!