HUTH-perioderna programvis

Utbildningsprogrammens HUTH-perioder läsåret 2019-2020

Period 1 E-modul: DAT17, ET17, FE17, FTT17, HRk17, NVA17, SOS17, VVS17
  C-modul: H18BT, H18DAT, H18ET, H18Fe, H18FTT, H18HRk, H18SOS, H18VVS
Period 2 A-modul (A1): H19BT, H19FTT, H19MERK
Period 3 A-modul (A2): H19DAT, H19FR, H19KOCK, H19PVH, H19VPT
Period 4 B-modul (B1): H19BT, H19FTT, H19MERK
Period 5 B-modul (B2): H19DAT, H19FR, H19KOCK, H19PVH, H19VPT
  D-modul: H18BT, H18DAT, H18ET, H18Fe, H18FTT, H18HRk, H18SOS, H18VVS

För exempel på hur schemat ser ut i de olika modulerna och perioderna, se nedan!

Bilagor: