Studieupplägg och kurser

Den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) ersätter delar av de gemensamma och valbara examensdelarna med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. Vissa perioder läser du enbart yrkesämnen och vissa perioder läser du enbart HUTH-kurser.

Under gymnasietiden läser du totalt fem perioder med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. HUTH-perioderna benämns Modul A-E. Övriga perioder läser du yrkesämnen.

Kurser enligt Ålands lyceums läroplan

HUTH-kurserna är utvalda för att säkerställa åländska studerandes möjligheter till och beredskap för vidare studier oavsett utbildningsland. I första hand är det antagningskriterierna till svenska högskolor och universitet som ligger till grund för upplägget av HUTH.

Utbildningshelheten består av 30 kurser som motsvarar 52 kp inom den yrkesförberedande utbildningen. 

Kurser enligt lyceets läroplan 2016:

Ämne Kurser Antal
Svenska SV01-SV06, SV08 7
Engelska ENG01-ENG06, ENG10 7
Matematik MK01-MK06, MK07,MK09 8
Fysik* FYK01-FYK02 2
Geografi* GEO01 1
Kemi* KEK01 1
Samhällskunskap SK01-SK04 4
  Totalt antal kurser: 30

* Pga nytt regelverk för avläggande av studentexamen, vilket innebär minst 5 studentexamensprov, läser HUTH-studerande som antagits hösten 2020 tre kurser geografi samt en kurs kemi.

Moduler och studiepoäng enligt lyceets läroplan 2021:

Ämne Moduler Sp
Svenska SV1-8, SV10 14
Engelska ENG1-ENG6, ENG10 14
Matematik MK1-MK8, MK10 16
Geografi GEO1-GEO3 6
Naturvetenskap   2
Samhällskunskap SK1-SK4 8
  Totalt antal studiepoäng: 60

Kursbeskrivningar hittas under fliken "Läroplan" i Wilma.