Studieupplägg och kurser

Den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) ersätter delar av de gemensamma och valbara examensdelarna med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. Vissa perioder läser du enbart yrkesämnen och vissa perioder läser du enbart HUTH-kurser.

Under gymnasietiden läser du totalt fem perioder med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. HUTH-perioderna benämns Modul A-E. Övriga perioder läser du yrkesämnen.

Kurser enligt Ålands lyceums läroplan

HUTH-kurserna är utvalda för att säkerställa åländska studerandes möjligheter till och beredskap för vidare studier oavsett utbildningsland. I första hand är det antagningskriterierna till svenska högskolor och universitet som ligger till grund för upplägget av HUTH.

Utbildningshelheten består av 30 kurser som motsvarar 52 kp inom den yrkesförberedande utbildningen. 

Kurser enligt lyceets läroplan 2016:

Ämne Kurser Antal
Svenska SV01-SV06, SV08 7
Engelska ENG01-ENG06, ENG10 7
Matematik MK01-MK06, MK07,MK09 8
Fysik FYK01-FYK02 2
Geografi GEO01 1
Kemi KEK01 1
Samhällskunskap SK01-SK04 4
  Totalt antal kurser: 30

Kursbeskrivningar hittas under fliken "Läroplan" i Wilma.