Provperiod och utvärdering

Varje period avslutas med en provperiod. Under provperioden följer du ett annat schema än under resten av perioden.

Schemat innehåller förljande:

  • förberedande lektioner
  • provtid
  • utvärdering och utgivning av prov.

Schemat för provperioden finns i Wilma.

Utvärdering i provperioden

I provperioden och veckan därefter hålls kursens sista lektion i form av obligatorisk kursutvärdering för respektive balk. Läraren går igenom provet och ger kursvitsord och du har möjlighet att utvärdera kursen. Om du på grund av sjukdom eller annan giltig orsak inte är närvarande vid kursutvärderingen är det ditt ansvar att kontakta läraren och ta del av kursbedömning och kursutvärdering.

Utvärdering efter provperioden

Utvärdering av HUTH-kurser efter provperioden, när ny period redan är inledd, sker på onsdagar från kl. 14:30. Berörda kurser har en utvärderingstid på 25 minuter.

Om du är på praktik i den efterföljande perioden och på grund av detta inte har möjlighet att delta i utvärderingen tar du själv ansvar för att kontrollera dina resultat i Wilma. Vid behov är det också du som kontaktar berörd lärare. För övriga studerande är alla utvärderingstillfällen obligatoriska.

Uppgifter om tid och plats för utvärderingar hittar du nedan. Tänk på att till exempel klassrummet kan vara ett annat än under kursens gång. Observera att all information inte syns exakt i Wilma, så kontrollera noggrant var du ska vara och när!

PERIOD 1             Kurs   Lärare Datum Tid Rum
Balk 4 SV05.C1 UB 10.10.2018 kl. 14:30-14:55 VS032
Balk 4 MK06.E RoLu 10.10.2018 kl. 14:30-14:55 VS206
Balk 1 MK03.C1 AlLi 10.10.2018 kl. 15:00-15:25 VS032
Balk 1 ENG10.E MaMe 10.10.2018 kl. 15:00-15:25 VS206
Balk 8 SK03.E ElHö 10.10.2018 kl. 15:30-15:55 VS206
PERIOD 2 Kurs Lärare Datum Tid Rum
Balk 6 SK01.A1 ElHö 5.12.2018 kl. 14:30-14:55 VS040
Balk 6 ENG04.C2 SaGr 5.12.2018 kl. 14:30-14:55 VS032
Balk 4 FYK01.A1 AlLi 5.12.2018 kl. 15:00-15:25 VS040
Balk 4 SV05.C2 MaMe 5.12.2018 kl. 15:00-15:25 VS032
Balk 5 ENG01.A1 JK 5.12.2018 kl. 15:30-15:55 VS040
Balk 5 FYK02.C2 RoLu 5.12.2018 kl. 15:30-15:55 VS032
PERIOD 3 Kurs Lärare Datum Tid Rum
Balk 2 MK01.A2 AlLi 13.2.2019 kl. 14:30-14:55 VS206
Balk 4 ENG01.A2 MaMe 13.2.2019 kl. 15:00-15:25 VS206
Balk 1 SV01.A2 MaMe 13.2.2019 kl. 15:30-15:55 VS206
PERIOD 4 Kurs Lärare Datum Tid Rum
Balk 5 GEO01.B1 JNO 10.4.2019 kl. 14:30-14:55 VS206
Balk 5 SV06.D1 UB 10.4.2019 kl. 14:30-14:55 VS032
Balk 6 SV03.B1 UB 10.4.2019 kl. 15:00-15:25 VS206
Balk 6 SK03.D1 ElHö 10.4.2019 kl. 15:00-15:25 VS032
Balk 8 MK03.B1 RoLu 17.4.2019 kl. 14:30-14:55 VS206
Balk 8 ENG06.D1 SaGr 17.4.2019 kl. 14:30-14:55 VS032
Balk 4 EN03.B1 JK 17.4.2019 kl. 15:00-15:25 VS206
Balk 4 MK06.D1 AlLi 17.4.2019 kl. 15:00-15:25 VS032
PERIOD 5 Kurs Lärare Datum Tid Rum
Balk 6 GEO01.B2 JNO Enligt överenskommelse med läraren
Balk 6 SV06.D2 UB Enligt överenskommelse med läraren
Balk 1 MK02.B2 AlLi Enligt överenskommelse med läraren
Balk 1 ENG05.D2 SaGr Enligt överenskommelse med läraren
Balk 5 SV03.B2 UB Enligt överenskommelse med läraren
Balk 5 SK03.D2 ElHö Enligt överenskommelse med läraren