HUTH-moduler

Under gymnasietiden läser du totalt fem perioder med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. HUTH-perioderna benämns Modul A-E. Övriga perioder läser du yrkesämnen. Vilka perioder som är HUTH-perioder och vilka som är yrkesperioder varierar beroende på utbildningsprogram. 

Moduler för studerande som inleder HUTH-studier hösten 2020

Åk 1   Åk 2   Åk 3
Modul A Modul B Modul C Modul D Modul E
SV01 SV03 SV04 SV06 SV08
SV02 ENG02 SV05 ENG05 ENG10
ENG01 ENG03 ENG04 ENG06 MK07
MK01 MK02 MK04 MK06 MK09
GEO01 MK03 MK05 NK-kurs* NK-kurs*
SK01 KEK01 SK02 SK03 SK04
* Planering pågår, mer information ges under hösten 2020

Moduler för studerande som inlett HUTH-studier hösten 2018 eller 2019

Åk 1   Åk 2   Åk 3
Modul A Modul B Modul C Modul D Modul E
SV01 SV03 SV04 SV06 SV08
SV02 ENG02 SV05 ENG05 ENG10
ENG01 ENG03 ENG04 ENG06 MK07
MK01 MK02 MK04 MK06 MK09
FYK01 MK03 MK05 FYK02 KEK01
SK01 GEO01 SK02 SK03 SK04

Om du vill veta mer om kurserna (innehåll, mål, bedömning m.m.), se kursbeskrivningarna i Wilma under Läroplan!

Bekanta dig också med informationen om t.ex. läsårets moduler och grupper under Studieupplägg och kurser.