Frånvarotrappa

Beskrivning av åtgärder som vidtas om en studerande är frånvarande och vem som involveras.