Läsåret 2016-2017

Temat för läsåret 2016–2017 har varit Livsmedelsproduktionens negativa effekter på hälsa och miljö.

Hållbarhetsgruppens arbete för läsåret avslutades med den årligen återkommande temaeftermiddagen den 19.4.2017. Då besöktes skolan av Svensk Mat och Miljö Information, där Peter Kalmström höll två föreläsningar med tillhörande workshops och diskussioner för ÅK1 och ÅK2. Föreläsningarnas fokus låg naturligtvis på hållbarhetsgruppens tema för läsåret,  livsmedelsproduktionens negativa påverkan på hälsa och miljö.