Läsåret 2015-2016

Östersjön och plaster

Onsdagen den 11 maj hade hållbarhetsgruppen vid Ålands lyceum sin temaeftermiddag som i år handlade om Östersjön och plasters negativa påverkan på havsmiljön.

Linda Pussinen från Baltic Sea Responsibility höll föreläsningar med fokus på hur man själv som individ kan verka för en friskare Östersjö och hållbar miljö. Studerande fick också delta i tillhörande workshops innan dagen avslutades med en återkoppling i hörsalen.