Läsåret 2014-2015

  • Period 1-2 Plast och Kemikalier
  • Period 3-5 Mat

Torsdagen den 29 april 2015 ägnades eftermiddagen åt hållbar utveckling. Det fokuserades på matproduktionens negativa påverkan på miljön. Seminarierna handlade om hur man själv som konsument och medborgare kan verka för en hållbar livsmedelsproduktion .

Toivo Jokkala från SMMI (Svensk Mat och Miljö Information) höll två föreläsningar med tillhörande workshops.