Friskvårdsgruppen

Friskvårdsgruppen vid Ålands lyceum arbetar på Ålands gymnasiums styrelses uppdrag för att främja studerandes hälsa. Detta ska ske kontinuerligt under läsåret och alla delar av hälsan ska beaktas: den fysiska, psykiska såväl som den sociala hälsan.

Medlemmar läsåret 2022-2023 är:

  • Kim Dolke
  • Josefine Gustafsson, sammankallare
  • Virginija Steiner