Friskvårdsgruppen

Friskvårdsgruppen vid Ålands lyceum arbetar på Ålands gymnasiums styrelses uppdrag för att främja studerandes hälsa. Detta ska ske kontinuerligt under läsåret och alla delar av hälsan ska beaktas: den fysiska, psykiska såväl som den sociala hälsan.

Medlemmar läsåret 2019-2020 är:

  • Fredrik Törnroos, sammankallare
  • Kim Dolke
  • Jack Hancock, studeranderepresentant
  • Ann-Christine Mannil
  • Hannah Sumelius-Nordin