Naturvetenskaplig inriktning

Denna inriktning vänder sig till studerande med intresse för naturvetenskap och matematik. Här får du möjlighet att utveckla ditt matematisk-naturvetenskapliga tänkande, fördjupa dig inom något eller några ämnen och få en god grund för naturvetenskapliga högskolestudier.

Det slutliga valet av inriktning görs under det första läsårets vårtermin, men både den långa lärokursen i matematik som de långa lärkurserna i fysik och kemi omfattar många kurser. Därför måste du som har siktet inställt på naturvetenskap välja lång matematik, lång fysik och lång kemi redan det första läsåret.

Inom inriktningen har studerande möjlighet att fördjupa sina kunskaper i biologi, fysik, geografi, kemi och matematik.

Se kursöversikt som bilaga.

Bilagor: