Specialidrott

På inriktningen hälsa och idrott har de studerande möjlighet att bedriva s.k. specialidrott på skoltid. Detta sker i samarbete med Ålands Idrott och ett flertal idrottsorganisationer på Åland.

Ålands Idrott är ytterst ansvarig för och finansierar specialidrotten och är således den instans som godkänner studerande, ledare och andra resurspersoner.

På Ålands Idrotts webbplats hittar du information om antagningsförfarandet, blanketter, regler, upplägg m.m.

Kontaktpersoner på Ålands Idrott

Utbildningsansvarig
Lena Eriksson 
Tel: 17227 
Mobil: 0457 3421974 
E-post: lena@alandsidrott.ax