Kurser som inte blir av lå 2020-2021

Då kursvalen lämnats in görs en summering och rektor fattar beslut om vilka kurser som ges under nästa läsår (baserat på antalet val).

Följande kurser erbjöds inför läsåret 2020-2021 men kommer inte att arrangeras pga för få val:

Ämne Kurs
Andra inhemska språket (finska) FIA07, FIF09, FIF10, FIN09
Främmande språk (långt och kort) FR09, FR10, RY02, RY03
Matematik (lång och kort) MK08
Naturvetenskaper BI06, GEO04, KEK02, KEL06, KEL08
Humaniora och samhällskunskap LIV04, LIV05, REL05, REL06
Estetiska ämnen samt IT IT05, MUS04
Idrott IDR08

Du som valt någon av dessa kurser får göra ett kompletterande kursval, dvs välja ersättande kurser: meddela din studiehandledare inom utsatt tid (se e-post)!