Kursval inför läsåret 2020-2021

Under vårterminen, vanligtvis i mars, gör du ditt kursval inför kommande läsår. Inför kursvalet ordnas infotimmar där du får ta del av kursutbud och valmöjligheter, samt uppmanas fundera kring dina kurser:

  • Vilka kurser har du gått?
  • Vilka kurser vill du gå nästa läsår?
  • Vilka kurser vill du eventuellt gå om?
  • Vilken inriktning vill du gå nästa läsår?

Kursvalsblanketten

På infotimmen utdelas kursvalsblanketten inför nästa läsår.

  1. Börja med att fylla i den svartvita kopian (som kladd).
  2. När du noggrannt gått igenom kursbeskrivningarna i Wilma, i synnerhet de valfria kurserna, fyller du i kursvalsblanketten i färg.
  3. Kontrollera vilka kurser som inte erbjuds varje år (se underrubriken "Kursutbudet läsårsvis").
  4. Räkna noga igenom att ifyllda kurser överenstämmer med antalet kurser för respektive läsår. För att avlägga examen krävs minst 75 kurser. Det vanligaste upplägget är 30 kurser + 30 kurser + 15 kurser, med utrymme för viss variation.

Även en plan för dina studentprov ingår, men är inte bindande (anmälan görs skilt inför varje studentexamenstillfälle). Vilka prov du planerar skriva hänger ihop med vilka kurser du borde läsa under de olika årskurserna: studentproven är baserade på såväl obligatoriska som valfria nationella kurser i ämnena. Mer information hittar du under fliken Studentexamen!

Du hittar mallar för hur blanketten inför årskurs 2 ska fyllas i som bilaga!

Drop-in

Eftersom de individuella samtalen med studerande i årskurs två pågår hela period 4 kan det vara svårt att hitta tider då studiehandledarna hinner svara på dina frågor och funderingar om kursvalet. Därför ordnas också basgruppsvisa drop-in tillfällen då du kan få handledning kring ditt val: dessa infaller efter de obligatoriska infotimmarna om kursvalet men före deadline för inlämning - läs din e-post för vilken tid och plats som berör just din basgrupp!

Deadline

Kursvalsblanketten - fullständigt ifylld - lämnas in till din studiehandledare inom utsatt tid:

Åk Kursvalsblankett delas ut Kursvalsblankett lämnas in
1 Infotimmen 26.02.2020 12.03.2020 kl. 15:00
2-3 Infotimmen 04.03.2020 17.03.2020 kl. 12:00

Varje studerande bör lämna in sitt kursval personligen till den egna studiehandledaren som kontrollerar val, antal kurser, studentprovsplan mm. Du bekräftar ditt val med underskrift på studiehandledarens lista.

Bilagor: