Kursbyten och schemaändringar

Vissa förändringar i studieprogrammet kan göras under studiernas gång. Du kan till exempel
ändra kursernas ordningsföljd om detta är möjligt enligt kursernas förkunskapskrav.

Alla ändringar i studieprogrammet ska ske i samråd med studiehandledaren:

  • Justeringar av period 1 görs senast 16.8.2019 kl. 15:00.
  • Justering av inkommande periods schema ska ske senast sista dagen före provperioden kl. 15:00, se Arbetskalendern.

Ändringar i schemat är inte möjliga efter deadline.