Fritt valda kurser

Utöver obligatoriska och valfria kurser har du i lyceet möjlighet att avlägga så kallade fritt valda kurser. Dessa kurser kan vara till exempel sport, musik, frivillig brandkårsverksamhet mm. Du kan läsa mer i läroplanerna under rubriken Fritt valda kurser samt i aktuell bilaga.

Idrottslärare Birgitta (Gittan) Lundberg har huvudansvar för de fritt valda kurser som har annan huvudman än skolan.

Viktiga datum

 • Obligatoriskt informationstillfälle för de som ämnar ansöka om fritt vald kurs:
  • Åk 1: 26 augusti kl. 15:15
  • Åk 2-3: 26 augusti kl. 14:30
 • Sista dag för anhållan om avläggande av fritt valda kurser:
  • under höstterminen: 8 september kl. 15:00
  • under vårterminen: 15 januari kl. 15:00
 • Sista dag för inlämning av rapport över avlagda fritt valda kurser:
  • 17 maj kl. 15:00
  • Abiturienter kan endast anhålla om fritt valda kurser för höstterminen och rapporter inlämnas senast 11 januari kl. 15:00

Såväl anhållan som färdiga rapporter inlämnas till Gittan som registrerar kursen/kurserna som fullgjorda, såvida deltagande och rapportering uppfyller kriterier för godkänd kurs.

Ledarutbildning

Studerande som ansöker om fritt valda kurser inom idrott ska genomföra kursen Plattformen - grundläggande ledarutbildning som arrangeras av Ålands Idrott.

Kursen ges vanligen på kvällstid under hösten - mer info kommer vid skolstart!

För godkänd kurs krävs deltagande i kvällskurstillfällena samt avlagd praktik inklusive skriftlig rapport.

Kursrapport

En rapport ska innehålla:

 • studerandes namn och basgrupp
 • beskrivning av kurs
 • rapport över varje kursavsnitt med datum, tid samt handledarens namnteckning
 • slutsammanställning och sammanfattning av kurs.

Bedömning

Den studerande bedöms i enlighet med de bedömningskriterier som finns fastställda i kursprogrammet: godkänd eller icke godkänd. Endast godkända kurser noteras på avgångsbetyget.