Fritt valda kurser

Utöver obligatoriska och valfria kurser har du i lyceet möjlighet att avlägga så kallade fritt valda kurser. Dessa kurser kan vara till exempel sport, musik, frivillig brandkår med mera. Du kan läsa mer i läroplanerna under rubriken Fritt valda kurser samt i aktuell bilaga.

Idrottslärare Birgitta (Gittan) Lundberg har huvudansvar för de fritt valda kurser som har annan huvudman än skolan.

Viktiga datum

 • Obligatoriskt informationstillfälle för de som ämnar ansöka om fritt vald kurs:
  • 28 augusti kl. 14:30.
 • Sista dag för anhållan om avläggande av fritt valda kurser:
  • under höstterminen: 10 september kl. 15:00
  • under vårterminen: 10 januari kl. 15:00
 • Sista dag för inlämning av rapport över avlagda fritt valda kurser:
  • 4 maj kl. 15:00
  • Abiturienter kan endast anhålla om fritt valda kurser för höstterminen och rapporter inlämnas senast 17 december kl. 15:00

Såväl anhållan som färdiga rapporter inlämnas till Gittan som registrerar kursen/kurserna som fullgjorda, såvida deltagande och rapportering uppfyller kriterier för godkänd kurs.

Ledarutbildning

Studerande som ansöker om fritt valda kurser inom idrott ska genomföra kursen Plattformen - grundläggande ledarutbildning som arrangeras av Ålands Idrott.

Kursen ges fyra kvällar under hösten kl. 18:00-21:30. Läs mer i bilagan!

 • måndag 7.10
 • onsdag 9.10
 • onsdag 23.10
 • torsdag 31.10

För godkänd kurs krävs deltagande alla fyra kvällar samt avlagd praktik inklusive skriftlig rapport.

Kursrapport

En rapport ska innehålla:

 • studerandes namn och basgrupp
 • beskrivning av kurs
 • rapport över varje kursavsnitt med datum, tid samt handledarens namnteckning
 • slutsammanställning och sammanfattning av kurs.

Bedömning

Den studerande bedöms i enlighet med de bedömningskriterier som finns fastställda i kursprogrammet: godkänd eller icke godkänd. Endast godkända kurser noteras på avgångsbetyget.

Bilagor: